Alueen uistelulupa.

Lisää tietoja Keski-Suomen kalastuspaikkaoppaassa, ja www.kalapaikka.net.

Osakaskuntien luvilla.

Kalastuslupia myyvät eri osakaskunnat laatimiensa kalastuspäätösten ja kalastussääntöjen mukaisesti. Osakaskunnilla on myös omia pienvesi- ja koskikohteita.

Yhteislupa-alueet. Kalastusalue ja osakaskunnat ovat perustaneet vesistökohtaisia lupa-alueita. Näitä ovat

Jämsänjoen lupa-alue (hoitaa kalastusalue)

Kankarisveden lupa-alue (hoitaa kalastusalue)

Koskenpään yhteislupa-alue jonka (hoitaa Kavattilan osakaskunta).

Kalastusseurojen lupa-alueet.

Tiirinselkä (hoitaa Jämsänkosken Urheilukalastajat)

Ala-Kintausjärvi (hoitaa Kintauden Kalakerho ry.)

Ylä-Kintausjärvi (hoitaa Ylä-Kintausjärven Kalamiesseura ry.)

Rohulan lampi (hoitaa Petäjäveden Lohestajat)

Yksityiset vesipalstat. Kalastuksesta ja vesien hoidosta päättää omistaja.