Jämsänjokilaakson kalastusalue on asettanut nähtäville Jämsänjokilaakson kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman. Suunnitelman hyväksymisestä päätettiin 29.12.2011 Kievari Rantapirtillä.

Kokouksen pöytäkirja 2011 Aluekokous.pdf

Kokouksessa hyväksytty käyttö- ja hoitosuunnitelma KH Suunnitelma 2011.pdf