TIEDOKSIANTO

Jämsänjokilaakson Kalastusalue on hyväksynyt kokouksessaan 29.12 2011.

Kalastusalueen Käyttö- ja Hoitosuunnitelman vuosille 2012 - 2022.

Päätös ja käyttö- ja hoitosuunnitelma on yleisesti nähtävillä Jämsänjokilaakson Kalastusalueen ilmoitustaululla osoitteessa Suutarintie 4 Petäjävesi, sekä Jämsän kaupungin ilmoitustaululla Seppolantie 10 Jämsä. Virka-aikana 7 + 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Sekä osoitteessa www.jamsanjokilaaksonkalastusalue.fi ilman pöytäkirjan liitteitä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kalastusalueen isännöitsijä Arvo Kettunen puh. 0405835484.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen

julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Jämsänjokilaakson Kalastusalue.